กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ 67

 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้จัดกิจกรรมเดินรงณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและร่วมรำลึกถึง สุนทรภู่กวีเอก ภายในงานมีการแข่งขันการวาดภาพระบายสี คัดลายมือ อ่านบทอาขยาน ตอบคำถามวิชาการ การแสดงตัวละครในวรรณคดี ซึ่่งเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมให้นักเรียนได้เกิดความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้มีการจัดให้มีการเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บรรยาการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย

แนะนำบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

โครงการอบรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพนักเรียน

10 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ สนทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองพร้อมทีมงาน คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆให้กับลูกหลานของเรา “แอโรบิคเพื่อสุขภาพนักเรียน 

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 “ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการเลือกตั้ง การหาเสียง การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเข้าคูหา การนับคะแนน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 25666

   วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล และนักเรียนร่วมกันกล่าวคำไหว้ครูและคำปฏิญาณตน และจัดให้มีพิธีไหว้ครู เป็นระดับชั้น


โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน เปิดรับสมัครนักเรียนประปีการศึกษา 2566 ดังนี้

      เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง amin1@rkt.ac.th หรือ www.facebook.com/rktschool
โทร. 0899472938 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

      ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน สพป.บร.3 วันที่ 13 เมษายน 2566 เนื่องในโอการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 48 ปี โคกยางหนองถนน ซึ่งสามารถร่วมทำบุญผ่านชองทาง เป๋าตุง เติมบุญ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3730738100 กองทุน ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน เพื่อสมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณโรงเรียน หรือหากประสงค์ทำบุญบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการชิงโชคจับฉลากรางวัล สามารถนำสิ่งของบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ 089-9472938 นายประดิษฐ์  เอี่ยมไธสง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

ขอขอบคุณ ผ้าป้าสามัคคีเพื่อสบทดทุนการศึกษา 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนประจำปี 2565

      เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายนัฐวุฒิ  สนทนา นายกองค์การบรติหารส่วนตำบลก้านเหลือง มาเป็นประธานในพิธี ในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแล้ว ทางผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนยังมีจิตศัทธาบริจาคโรงทานร่วมในงานในครั้งนี้ <<ภาพกิจกรรม>>

การมอบเงินอุดหนุน จากกรองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการกศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายประดิษฐ์  เอี่ยมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน และครูประจำชั้นของแต่ละระดับชั้น ร่วมเป็นพยานในการมอบเงินอุดหนุนดังกล่าว  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2565

      โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่ซึ่งถือเป็นกวีเอกของโลกแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนได้แสดงออกทั้งด้านการแสดงการ การแต่งกลอน คัดลายมือ และวันเดียวกันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรูั้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละระดับชั้น ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้วย <<ภาพกิจกรรม>>

ประเมิน อกตปน.ปีการศึกษา 2565

ประเมิน อกตปน.ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย-หญิงโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

รวมจดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

กระดานข่าวแสดงความคิดเห็นโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

แฟนเพจ Social Media Facebook.com/rktschool

Facebook